ඇනෙක්සියක් කුලියට දීමට – පන්නිපිටිය

Published by testagent, 03 Mar 18:54 pm Pannipitiya ,
ඇනෙක්සියක් කුලියට දීමට – පන්නිපිටිය
ඇනෙක්සියක් කුලියට දීමට – පන්නිපිටිය
Rs. 25,000
Description

මාසික 25000/= කුලි පදනම මත ඇනෙක්සියක් කුලියට දීමට තිබේ.
වීර මාවත , දෙපානම , පන්නිපිටිය
G.S. Tissa – 0716229974
සාලය – 1
නිදන කාමර – 1
කුස්සිය – 1
නාන කාමර -1
නල ජලය
විදුලිය
පෞද්ගලික පිවිසුමකින් ඈනෙක්සිය වෙත පිවිසිමට ඇති හැකියාව ,සම්පුර්න නිවස වටා තාප්පය හා ගෙට්ටු දමා තිබිම ඇතුලු සියලු පහසුකම් වලින් යුක්තයී.
174 – කොට්ටාව , බොරෑල්ල බස් මාර්ගයට – මී. 800
138 – හයී ලෙවල් මාර්ගයට , පන්නිපිටිය – කි.මී 1.2
993 – කොට්ටාව , මාලබේ බස් මාර්ගයට – කි.මී 1.1
කොට්ටාව දක්ශින අදිවෙගි අන්තර් හුවමරුව – කි.මී 5
කොලඹට – කි.මී 15 ( පෞද්ගලික වාහනයක් බාවිත කරන්නෙ නම් වි.30 -45 අතරෙ ලගාවීමට හැක )
ඉතා ආරක්ශිත , නිස්කලන්ක , පිරිසිදු , වැදගත් අසල්වාසින් සිටින වටපිටාවක් ඇත.
යුවලකට ඉඩකඩ සරිලන පරිදි නිමවා ඇත.
අවම වශයෙන් අවුරුද්දක් හෝ වැඩි කාලයක් සදහා කුලියට ගැනිමට අපේක්ශා කරන්නේ නම් අමතන්න …
කෙටි කාල සිමා සදහා කුලියට දීම සිදු නොකකරන බව කරුනාවෙන් සලකන්න
බ්‍රෝකර් වරුන් කතා කිරිමෙන් වලකින්න.

Contact

071622XXXX Click to show phone number
  • Rooms & Annexes
  • Pannipitiya
Contact

071622XXXX Click to show phone number
SHARE THIS AD
facebook-white sharing button
twitter-white sharing button
messenger-white sharing button
whatsapp-white sharing button
sms-white sharing button

Realted Ads


Annex for Rent in Kandy
Beds: , Baths: Rooms & Annexes , Kandy Rs. 9,900
Rooms for rent in Wattala
Beds: 3, Baths: 1 Rooms & Annexes , Wattala Rs. 10,000
Room for rent in Borelasgamuwa
Beds: , Baths: Rooms & Annexes , Boralesgamuwa Rs. 15,000
Room for Rent in Minuwangoda
Beds: , Baths: Rooms & Annexes , Minuwangoda Rs. 9,000
Annex for rent in Boralesgamuwa
Beds: , Baths: Rooms & Annexes , Boralesgamuwa Rs. 20,000
Annex for Rent in Boralesgamuwa
Beds: , Baths: Rooms & Annexes , Boralesgamuwa Rs. 37,000